عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
علیرضا اکبری
کاکتوس گل ستاره دریایی
نگهداری و پرورش کاکتوس گل ستاره دریایی کاکتوس گل ستاره دریایی استاپلیا گیگانته یا کاکتوس گل ستاره دریایی این گیاه دائمی و گوشتی دارای ساقه های سبز تیره و دندانه دار است ساقه آن خوابیده و شاخه هایش چها...
رضا ظریف
در دعاوی خلع ید و تخلیه هوشمندانه عمل کنیم
وکیل خلع ید در مشهد با توجه به شرایط کنونی کشور به ویژه در بحث مسکن و رابطه بین موجر و مستاجر امروزه نقش بسیار پررنگ تری را نسبت به گذشته در حل دعاوی خلع ید بازی می کند. به عنوان یک وکیل خلع ید با سال...
رضا ظریف
روابط نامشروع و نکات حقوقی مربوط به آن
وکیل رابطه نامشروع در مشهد در چه شرایطی می تواند به شما کمک کند؟!!! به عنوان اولین مقاله از دعاوی کیفری، قصد دارم به داغ ترین نکاتی که در زمینه رابطه نامشروع وجود دارد اشاره کنم. تمام مباحث مطرح شده د...
رضا ظریف
اتباع خارجی و نکات مهم حقوقی که باید بدانند
وکیل اتباع خارجی در مشهد با توجه به حضور گسترده اتباع کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، روسیه، پاکستان، تاجیکستان و... در ایران و به ویژه در شهر مشهد؛ طی سال های اخیر از اهمیّت زیادی برخوردار شده است. بن...
علیرضا اکبری
کشور مهاجرت پذیر
با گذاشتن شرایط جذاب برای افراد، افراد بهتر و توانمند را به کشور خود جذب نموده که این مهاجرت ارتقای کشور آنها را در بر دارد. اصول و قوانین مهاجرت در هر کشوری متفاوت است و بسته به نظام حقوقی کشورها می‌...
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری