عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

حیواناتی که زمان مرگ خود را می دانند...

 


تحقیقات اتولوژیست ها نشان می دهد که مرگ آگاهی در بعضی از حیوانات وجو دارد به طوری که با مطالعه دقیق رفتار حیوانات می توان نتیجه گرفت لحظات پایان عمر حیوانات برای خود و اطرافیان قابل درک است. به عنوان مثال یکی از اتولوژیست ها که به مدت طولانی محل زندگی شامپانزه ها را در باغ وحش اسکاتلند زیرنظر گرفته بود، خاطره جالبی رااز سال2008 بازگو میکند.


او مینویسد:« در باغ وحش ماده شامپانزه پنجاه ساله ای در حال مرگ بود. در آخرین ساعات زندگی این شامپانزه، همه اعضای گره روی سکوی نزدیک او جمع شده و آرام پوست او را نوازش می کردند. پس از مرگ این شامپانزه ماده، همه از او دور شدند و تنها دختر او تمام شب را کنار مادرش باقی ماند. نکته جالب دیگر اینکه حتی پس از چندروز و  عادی شدن رفتار شامپانزه ها، آنها تا چندروز روی سکویی که شامپانزه پیر آخرین ساعات زندگی اش را روی آن گذراند، جست و خیز نمیکردند.»


 


عکس های شامپانزه ای که میلیونها نفر را شیفته خود کرد! میمون های بانمک aks meymon banamak


 


یکی دیگر از حیواناتی که به احتمال زیاد در مورد مرگ خود آگاهی دارد، فیل است. تحقیقات زیادی اثبات میکند فیلها نسبت به مرگ آگاهند و در لحظات مرگ با یکدیگر مهربان تر میشوند. در لحظه مرگ یک فیل نه تنها خویشاوندان درجه اول بلکه بقیه فیلها نیز نسبت به فیلی که لحظات آخر زندگی را می گذراند، توجه ویژه دارند و با حالتی حاکی از ترحم تلاش میکنند نیازهای او را رفع کنند.


عکس های فیل هاعکس های فیل ها


 


قو یکی دیگر از حیواناتی است که در لحظه مرگ رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد. در افسانه های قدیمی آمده که قوی گنگ طول عمر هیچ صدایی تولید نمیکند و تنها در هنگام مرگ، به گوشه ای دنج پناه بره و آوازی زیبا به عنوان پایان عمر خود میخواند که با اتمام آواز جانش را از دست می دهد.


عکس های فوق العاده از قو های بسیار زیبا ، <a href=www.pixnaz.info " width="343" height="234" border="0" /درباره حیوانات ,عکس قو


 کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
لطفا کد امنیتی را وارد کنید
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری