عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

وقتی بال مال پرنده هاست

پرنده گوشه باغ روی شاخ درخت، باغبان را تماشا میکرد .باغبان با دستها وپاهایش در کار وکوشش بود.پرنده تو دلش گفت کاش می شد منهم پا ودستی مثل ادما داشتم تا بتونم گلها روبکنم علفها رو لگد مال کنم وزورم را به همه نشون بدم.


این پایین اما باغبان چشمش افتاد به پرنده وتودلش گفت تا کی باید به این زمین بچسبم وبرای روزی وارتزاق خود وخانواده ام دستهایوپاهایم را خسته وزخمی کنم کاش مثل پرنده ای سبکبال می تونستم پرواز کنم وتوآسمانه بگردم وروی شاخه درختا بشینم!


مرد از درخت رفت بالا وگنجشک از شاخه پرید پایین .شاخه خم شد، مرد افتاد وپایش شکست وگربه پرید گنجشکرا گرفت.  آرزوهای الکی نداشته باشیم .


 

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
لطفا کد امنیتی را وارد کنید
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری