عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

توجه به تردد افراد سالمند و یا ناتوان جسمی د

 در پارکینگ شرکتها ، فضای پارکینگ مختص این افراد در نزدیکی درب خروجی پیش بینی شده تا حداقل مسافت را طی کنند.در داخل ساختمان بعضی شرکتها که بعد از درب ورودی امکانات مورد نیاز این افراد جهت تردد وجود ندارد روی نرده یا مکان قابل دید دیگری ، دکمه ای قرار داده شده که با فشاردادن آن شخص مسئول از حضور آنان مطلع شده و آنان را تا مکان مورد نظر همراهی خواهد کرد.
( تصویر فوق مربوط به یکی از ادارت بیمه در آلمان است)

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
لطفا کد امنیتی را وارد کنید
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری