عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آیا می خواهید جسم و روحی سالم داشته باشید؟


1. انسان به طور طبیعی تمایل به آسان ترین راه دارد .


  
اگر در برابر این تمایل ایستادگی کنید ، نیرومندتر و تواناتر می شوید.

2. خستگی جسمی و روحی ، انسان را ضعیف و ترسو می کند.

3
. اگر ما با مردم همان گونه که هستند رفتار کنیم ، آنان با همان خصوصیاتیکه


 


 دارند باقی می مانند. اما اگر آن طور رفتار کنیم که باید باشند ، آنان بهتر خواهند شد.

4. هر کس توان دیدن زیبایی را حفظ کند، هرگز پیر نمی شود.

5. ترس از زندگی، بیماری دلخواه قرن بیستم است.

6. سلامتی بدن از کمی رشک بردن است .


 


 


 ۷. کسی که می خواهد سالم بماند باید سکوت کند.


۸
. ارتباط با افراد محزون و مأیوس ، ما را افسرده و ناامید می سازد.


 


 9. کسانی که نمی توانند فرصت کافی برای تفریحات بیابند، دیر یا زودناگزیرند فرصت خود را صرف معالجه کنند.


 

10. هنگامی که خار پریشانی در قلبت فرو می رود، آن را با تیغ مراقبه بیرون بیاور.

11. سلامت نفس ، در سایه جنگ با نفس اماره حاصل می شود.

12. تبسم خرجی ندارد ولی سود بسیاری دارد.

13. چهره شاداب همان اندازه برای انسان خوب است که هوایسالم و لذت بخش.


14. سلامتی ، شادی و عملکرد عالی از طریق کنترل کامل افکاراعمال و شرایط پیرامونتان به وجود می آید.

15. جسم شما معبد روح شماست. با محبت و دقت از آن مراقبت کنید 


 


کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
لطفا کد امنیتی را وارد کنید
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری