عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

نکاتی برای آرامش


 


 


از سوى كارشناسان علوم انسانى و روان شناسى براى دستیابى


 به آرامش جسمى و روانى آموزه هاى تجربى زیر پیشنهاد شده است: 


 1-آرام و شمرده سخن بگویید.


 
2- همیشه پاكیزه باشید و لباس راحت به تن کنید. 
3- گشاده رو و خوشخو باشید. 
4- آرام و با دید روبه رو (افقى) راهپیمایى كنید. 
5- سپاسگزار و خوشبین باشید. 
6- همیشه به خود و دیگران احترام بگذارید. 
7- طبیعت را دوست بدارید. 
8- خود و دیگران را ببخشید و بخشنده باشید.
9- فهرستى از موفقیت هاى خود را همراه و به یاد داشته باشید. 
10- براى رسیدن به هدف هاى خود برنامه ریزى كنید.
11- خوراك هاى سالم و میوه تازه بخورید. 
12- شیر و آبمیوه طبیعى بنوشید.

13- شادى هاى خود را با دیگران تقسیم كنید.  14- خود و دیگران را دوست داشته باشید.   
15- با دوستان خوشرو و بذله گو دوست شوید. 
16- لبخند را فراموش نكنید                  

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
لطفا کد امنیتی را وارد کنید
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری