عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بحث: ساري تئل

رضا افشارپور
قِسّيـس*
                     «نلســون»! نمرده ايد که گريم برايتان ماندست «مانــدلا»! ابــدی اِعتلایتان   دلتنگ بود کومه ی صحرایتان «کونو» زان رو کشیــد و برد سوی روستایتان   طفلان ده کشیده صفِ گريه همچو ابر...
رضا افشارپور
جمع مستان
بنام یگانه . . . و باری دیگر سپاس یزدان پاک را که در فرصتی دوباره لذت انس با بزرگان شعر و ادب را عطاء بنده ی رو سیاه خویش نمود و به عنایت بزرگواری ادیب و شاعر و هنرمند در روز چهارشنبه هجدهم اردیبهشت د...
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری