عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

معلولین،شورا و شهرداری

در حال نمایش یک پست

اگر آمار های رسمی سازمان های بین المللی را در نظر بگیریم و جانبازان هشت سال دفاع مقدس را به آن اضافه کنیم قطعا و در کمترین گمان می توان گفت:10%جمعیت ایران به نوعی دچار معلولیت هستند و از عوارض آن بی نصیب نیستند.


با توجه به وظایف ذاتی و قانونی شوراها و شهرداری ها و قانون جامع حمایت از معلولین مصوب 1383این نهاد ها مسئولیت خطیری در اجتماعی کردن این بزرگترین اقلیت کشور و فراهم نمودن مقدمات محیطی بی مانع در تردد سهل و راحت آنها دارند و شایسته است هم از منظر انسانی و هم از نگاه قانونی توجه ویژه ای بر این قشر داشته و جهت اجتماعی بار آوردن انها تلاش مضاعفی نمایند.


شورا ها و شهرداری ها نمی توانند به بهانه اینکه وظیفه مستقیمی در مقابل آنها ندارند از کار در جهت رفاه آنها طفره بروند و یا شانه خالی کنند،زیرا بطور غیر مستقیم هم که باشد شهرداری ها در این امر مسئول هستند و در جهت شادابی و رفاه معلولین در برنامه ریزی های شهری،رفاهی،انسانی و اقتصادی باید آنها را در نظر بگیرند،در غیر اینصورت علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی در آینده به کشور تعدادی از منابع انسانی و استعدادهای نهفته را از دست خواهیم داد و همچنین از وظایف انسانی و دینی به دور خواهیم افتاد...


لذا شایسته است شوراها،شهرداری ها و شهرداری های مناطق در این جهت مطالعات و برنامه ریزی های صحیح و آینده نگری داشته باشند و نیز از مشاورینی از معلولین استفاده نمایند تا هم در برنامه ریزی ها درست عمل نمایند و هم مدیرانی از این قشر در طول زمان تربیت شوند...

تمامی زمان ها هست +3.5. زمان الان هست چهارشنبه, 13 اسفند, 1399 9:50 بعد از ظهر.
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری