عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

طرح تکریم ارباب رجوع و ماده609 قانون مجازات اسلامی

 


زمانی وقتی به اداره یا سازمانی دولتی میرفتیم  در ورودی هر کدام صندوقی بود بنام طرح تکریم ارباب رجوع.حالا چقدر رسیدگی میشد و یا نمادین


بود جای خود،ولی هر چه بود کاری مثبت و فرهنگ سازی ارزنده ای بود


چند سالی هست که بساط این صندوق ها بر چیده شده و جایش را داده به طرح تهدید ارباب رجوع آن هم با قانون.


پیشنهاد دهندگان و بکارگیران این طرح با کدام منطق و توجیهی دست به این کار زده اند و کارمند سالاری را سرلوحه کار خویش قرار داده اند و


کاری کرده اند که کارمند در برابر هر حق خواهی و اعتراضی تنها به نوشته بالای سرش اشلره می کند!؟


اما آن نوشته که هر کارمندی یکی از آن را دارد چیست؟


آن نوشته قسمت پایانی ماده۶۰۹قانون مجازات اسلامی است که کامل اآن اینگونه است:


ماده۶۰۹:"هر کس با توجه به سمت،یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس حمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان


 مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و


شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید  به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴)ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود."


 


حال با این اوصاف کارمند در حصار قرار می گیرد و می تواند هر طور خواست عمل نماید؟این نه تنها فرهنگ نبوده بلکه ضد فرهنگ و توهین به


مراجعان به ادارات و شرکت های دولتی است.


از آن گذشته چه چیزی توهین است و چه کسی تشخیص می دهد توهینی شده است و آیا ارباب رجوع در برابر قانون دست و پا بسته است؟قطعا جواب


 منفی است و این عمل نه تنها از نظر نگارنده نقض حقوق شهروندی ارباب رجوع می باشد بلکه می تواند با استناد به قانون و قانون تخلفات اداری کارمند خاطی را تحت پیگرد قرار دهد.


پس بیایید دست از تهدید برداریم و کارمند و ارباب رجوع را رو در روی هم قرار ندهیم بلکه فرهنگ سازی درستی انجام دهیم…


 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………


این مطلب را زمانی در یکی از سایت های اینترنتی منتشر کرده بودم.امروز همین مورد را در بهزیستی مرکز شهید مدنی تبریز -که مرکز توانبخشی


سازمان میباشد-مشاهده کردم و بهتر دیدم چند خطی را بر آن اضافه نمایم.


1-این مسئله با روح منشور اخلاقی سازمان بهزیستی مغایرت تام دارد.


2-سازمان بهزیستی یک سازمان خدمت رسان است و با ارباب رجوعی خاص با شرایط جسمی و روحی-روانی خاص تر ارتباط دارد و باید این


مسئله را در نظر بگیرد.


3-اگر نیت اطلاع رسانی ا هست بهتر است آن مرقومه را در سالن الصاق نمایند نه بالای سر کارمند.


4-هیچ دادگاهی با توجه به شرایط ارباب رجوع سازمان بهزیستی و رعایت اصل انصاف و عدالت یک معلول را در این مورد محکوم نمیکند.


5-در مرکز مذکور جمله ای را به آخر ماده قانونی اضافه کرده اند بدینصورت که "توهین به مستخدمین رسمی و غیر رسمی موجب مجازات مشدد


است"که جعل در قانون می باشد.


6-ظاهرا ادارات دولتی و سازمان مذبور که صندوق طرح تکریم ارباب رجوع را هم در ورودی قرار داده است و نسبتی بین این تکریم و تهدید نیست


عملا دست به اقدامی ضد فرهنگی زده و ماده669 همین قانون را از یاد برده اند و نمی خواهند بدانند که تهدید نیز موجب مجازات اشد از ماده استندادی آنهاست.


 

تمامی زمان ها هست +3.5. زمان الان هست سه شنبه, 14 مرداد, 1399 2:28 بعد از ظهر.
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری