عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

به مناسبت انتشار منشور حقوق شهروندی توسط رئيس جمهور و جايگاه معلوليت و معلولين در اين منشور

 


به مناسبت انتشار منشور حقوق شهروندی توسط رئيس جمهور و جايگاه معلوليت و معلولين در اين منشور


 متن پيش‌نويس منشور حقوق شهروندی امروز (۵ آذرماه ۱۳۹۲) همزمان با گزارش يکصد روزه رئيس محترم جمهور جناب دکتر حسن روحانی ساعت ۱۰ تا ۱۱ شب در کانال يک صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران منتشر شد. البته اين متن در سايت ويژه رئيس جمهور يعنی www.president.ir منتشر شد. اين متن که منشور حقوق شهروندی و به عبارت ساده‌تر وظايف و خدمات دستگاههای حکومتی و دولتی در برابر مردم است. برای اولين‌بار در تاريخ ايران، يکی از مقامات عالی رتبه اذعان و اقرار به وظايف خودش و مأمورين تحت فرمانش می‌نمايد. گويا تا پيش از اين حاکمان فقط از مردم توقع داشتند؛ و آنان از مردم انجام خدمات و تعهدات مطالبه می‌کردند؛ از مردم می‌خواستند ماليات بپردازند، در حمايت از حاکميت تظاهرات کنند و ده‌ها کار ديگر از مردم مطالبه می‌کردند بدون اينکه خودشان را متعهد به خدمت و اجرای وظايف بدانند.


 آری امام همام شيعيان، امام علی(ع) به صراحت دولتمردان را موظف می‌دانست و در مواضعی از نهج‌البلاغه به ويژه در فرمان به مالک اشتر وظايف حاکميت را بيان کرده است. اينک دکتر حسن روحانی با تأسی از آن امام،‌ وظايف مسئولين و مديران در رده‌های مختلف را تبيين نمود.


 


البته فقط بخشی از اين منشور منتشر شده و در عنوان آن چنين آمده (گام اول: اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت). اما جايگاه معلولين در اين منشور چگونه است. دفتر فرهنگ معلولين به عنوان يک نهاد مردمی نگاه اجمالی دارد به جايگاه معلوليت و معلولين در اين منشور. معلولين ايران زمين از نظر کمی و آماری جمعيت انبوهی را تشکيل می‌دهند و برخی جمعيت آنان را تا هفده درصد و حداقل ده درصد برشمرده‌اند.


 


يعنی جمعيت کسانی که مادرزاد يا بر اثر تصادف جاده‌ای و حوادث شغلی يا علل ديگر ناتوان شده‌اند، ۷ تا ۱۱ و نيم ميليون دانسته‌اند. اينان ناشنوا، کم‌شنوا، نابينا، کم‌بينا، ناتوان حرکتی از ناحيه دست و پا و ستون فقرات و بالاخره ناتوان ذهنی‌اند. متأسفانه با ظهور بيماری های صعب‌العلاج و لاعلاج و بحران تغذيه و تأثيرات آن در توانايی‌های جسمی و روحی، مشکلات موجود در جاده‌ها و خودروها و پايين بودن شاخص‌های ايمنی کار در مشاغل و ديگر علل و عوامل، روز به روز به آمار معلولين افزوده می‌شود. مهم اينست؛ امروزه در دنيای پيشرفته به معلولين به چشم يک عنصر ناتوان و ذليل و گوشه‌نشين نگاه نمی‌شود بلکه آنان را سرمايه ملی و دارای استعدادهای خاص و خارق‌العاده می‌دانند که توانايی‌های آنان منحصر به فرد است.


 


از اينرو جا داشت جناب آقای حسن روحانی فصل ويژه‌ای برای معلولين گشوده و به مسائل و معضلات اين قشر گسترده اجتماعی بپردازد. قشری که از يک نظر از همه اقشار جامعه نماينده دارد زيرا پزشک معلول داريم، کشاورز، بازاری،‌ طلبه، دانشجو و ديگر اقشار معلول داريم. از جهت ديگر معلولين امروز تا مراتب عالی در ورزش، در پزشکی، در استادی دانشگاه، در دروس حوزوی، در خلاقيت صنعتی و غيره پيش رفته‌اند.


 


جناب آقای رئيس جمهور اين متن که بيست صفحه است، فقط در دو مورد، کلمه معلولان (صفحه ۱۱) و معلوليت (صفحه ۳) را به کار برده است. البته در يک‌جا، واژه‌ی گروههای آسيب‌پذير (ص۱۰)، در يک‌جا کودکان آسيب‌پذير (ص۱۳) و در دوجا توانمندسازی (ص۱۰ و ۱۱) استفاده شده است. ضمن تشکر از جنابعالی که به فکر اين قشر مظلوم بوده‌ايد، امّا به هيچ وجه ابعاد و مسائل و مشکلات حقوقي شهروندی آنان در فاز کليات و خط مشی بيان نشده است و اميد هست به حقوق اين قشر فرهيخته اما مظلوم توجه جدی شود.


 


رئيس محترم جمهوری، معلولين ايران زمين حضرتعالی را انسانی شريف، مؤمن، فرهيخته و دلسوز دانسته و به همين دليل مؤسسه‌ها و مراکز معلولين در سراسر کشور از موفقيت‌های حضرتعالی در انتخابات و ديگر توفيق‌های آن جناب مسروراند. مشکلات و موانع شما را درک می‌کنيم و نمی‌خواهيم در اين شرايط سخت بر مشکلات بيفزاييم. فقط هدف اينست که در اين منشور جايگاه حقوقی معلولين مشخص شود. دفتر فرهنگ معلولين چند پيشنهاد تقديم می‌نمايد:


 


۱- مناسب است برای تدوين بخش معلولين اين منشور از خود معلولين و مؤسسات معلوليتی استفاده فرماييد. اگر اجازه بفرماييد، دفتر فرهنگ معلولين مؤسسه‌های معلولين را دعوت و در يک نشست يک‌روزه ديدگاه‌های آنان را جمع‌آوری و پيش‌نويس اين بخش را تدوين و تقديم حضرتعالی نمايد.


 


۲- مناسب است يک بخش مستقل شامل کليات، انواع معلولين و طبقه‌بندی آنان و نيز حقوق هر کدام، تدوين گردد.


 


معلولين شامل چهار گروه عمده يعنی نابينايان، ناشنوايان، ناتوان حرکتی و توان‌خواهان ذهنی است. هر کدام اقتضائات و حقوق ويژه‌ای مطالبه می‌کنند. از اينرو لازم است در بخش کليات، در يک بند تقسيم‌بندی آنها مطرح، آنگاه در چهارفصل به حقوق هر کدام مستقلاً پرداخته شود.


 


۳- قرآن کريم نسبت به همه متون مقدس، جدی‌تر به دفاع از معلولين پرداخته است. يک سوره در دفاع از نابينايی به نام عبدالله ابی ام مکتوم نازل شده است. منظور سوره عبس است که برخی مفسرين، آن را سوره اعمی ناميده‌اند. مناسب است در طليعه بخش مرتبط به حقوق معلولين، اين سوره آورده شود.


 


۴- همانطور که شعر فارسی بنی آدم اعضای يکديگرند در ورودی سازمان ملل حک شد، سخن امام علی(ع) و نيز سخن امام حسين(ع) درباره معلولين آنچنان زيبا است که صلاحيت نصب در سر در يونسکو و ديگر سازمان‌هاي مدافع حقوق معلولين را دارد. دفتر فرهنگ معلولين اين سخنان را در قابی تقديم جنابعالی می‌نمايد و اميدواريم در محلی نصب فرماييد که نصب‌العين روزانه باشد.


 


نيز اين دو سخن را اينجا هم برای استحضار عمومی می‌آوريم:


 


فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر درباره معلولين:


 


آنگاه در خصوص طبقه گرفتار و محروم جامعه، که همه درها به روی آنها بسته است به تو هشدار می‌دهم؛ اين طبقه عبارتند از: فقيران، نيازمندان، افراد زمين‌گير، خاطر پريشان‌ها يا دردمندان. همانا گروهی از اين طبقه، خويشتن داری کرده، اما گروه ديگر به گدايی اقدام کرده‌اند. پس به خاطر خدا پاسدار حقّی باش که خداوند برای اين طبقه معيّن فرموده است: بخشی از بيت المال، و بخشی از غلّه‏های زمين‏های غنيمتی اسلام را در هر شهری به اين طبقه اختصاص ده. زيرا تفاوتی بين خودی و غير خودی نيست و دورترين مسلمانان همانند نزديک‏ترين آنان سهمی مساوی از بيت المال دريافت می‌کنند. مبادا سر مستی حکومت تو را از رسيدگی به آنان باز دارد، بلکه همواره در فکر مشکلات آنان باش و به آنان اخم مکن. به ويژه کسانی که از چشم‌ها دوراند و در منظر و مرئی نيستند، اولويت داشته و بيشتر سزاوار رسيدگی می‌باشند، چون ديگران آنان را کوچک مي‏شمارند و کمتر به تو دسترسی دارند. برای اين گروه، افرادی مطمئن، خدا ترس و فروتن را انتخاب کن تا درباره آنان تحقيق و مسائل را به تو گزارش کنند. نيز پيوسته از آنان دلجويی کن چون مسئوليتی سنگين بر دوش زمامداران است. پس بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نياز دارند، و شخصاً به امور آنان رسيدگی کن، و در مجلس عمومی با آنان بنشين. سربازان و ياران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا بدون اضطراب با تو سخن بگويند. من از رسول خدا(ص) بارها شنيدم که می‌فرمود «ملتی که حقوق ناتوانان را از زورمندان، بدون ترس و لرز نتواند بازستاند، رستگار نخواهد شد». پس درشتی و سخنان ناهموار آنان را تحمل کن. البته اگر اموری را نتوانستی مهيا کنی با مهربانی، معذرت خواهی کن. (نهج‌البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، فراز هفتم، ترجمه مرحوم محمد دشتی)


 


سخن امام حسين(ع) درباره معلولين:


 


ای مردم مشاهده می شود که بدون بيم و نگرانی پيمان‏ خود را با خداوند شکسته ايد؛ در حالی که از نقض تعهدات پدران خود هراسناک هستيد، اما پيمان خودتان با رسول خدا و التزام به فرامين آن حضرت را عملاً معتبر نمی شماريد. به همين دليل نابينايان و ناشنوايان و معلولين در شهرها پشتيبان و ياور ندارند و به امور آن‏ها رسيدگی نمي‏شود.


 


ای مردم به اندازه شرايط و موقعيت خودتان، برای معلولين احساس مسئوليت نکرده و تلاش نميکنيد؛ اگر توانايی هيچ کاری نداريد، حداقل از خادمان معلولين‌ تشکر نماييد. (تحف العقول، ص۲۳۷)


 


مردم مسلمان و مؤمن بدانند رئيس جمهوری انتخاب کرده‌اند که عامل به سخنان ائمه(ع) و رهبران دينی است و در زمينه معلولين هم دستورات بزرگان دين را راهنمای عمل خود دانسته است. به همين دليل در قلوب همه مردم، از جمله معلولين جای دارد.


 


در پايان مجدداً از زحمات يکصد روزه جنابعالی متشکريم و همواره آرزوی موفقيت برای حضرتعالی می‌نماييم.


 


دفتر فرهنگ معلولين/ محمد نوری/ ۶ آذر ۱۳۹۲


 http://www.idp.ir/find.php?item=1.83.10554.fa

هر گونه فقدان یا کمبود اعتماد به نفسی که در خود احساس می‌کنید فقط توهمی بیش نیست. شما مخلوق با شکوه و بی‌کم و کاست خالقی مهربان و صاحب شعور هستید. شما مقتدرتر از آنید که حتی فکرش را هم بکنید. ( باربارا دی انجلیس )
تمامی زمان ها هست +3.5. زمان الان هست سه شنبه, 14 مرداد, 1399 3:35 بعد از ظهر.
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری