عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه جامعه معلولین استان فارس


نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه جامعه معلولین استان فارس به منظور انتخاب اعضاءهیئت مدیره وبازرسان در تاریخ 30تیرماه ساعت  18:30 باحضور 65  نفر از اعضاء جامعه معلولین استان فارسو باحضور نمایندگان محترم جامعه معلولین ایران آقایانکامران عاروان و علی عسکری در سالن اجتماعات مجتمعبهزیستی شهدای فتح المبین برگزار گردید . در ابتدا بعد از معین کردن هیئت نظار ، سعید فانی رئیس هیئت مدیره جامعه معلبولین استان فارسبعد از خوشامد گویی، به تشریح عملکرد هیئت مدیرهو دفاتردر سال گذشته پرداخت. پس از معرفی کاندیداهای هیئت مدیره وبازرسان برگه های رای توسط هیئت نظار بین شرکت کنندگانتوزیع گردید ورای گیری آغاز گردید واعضاء شرکت کننده برگ رای خود را در صندوق انداختند . بعد از آن شمارشآراتوسط هیئت نظار آغاز گردید  بعد از شمارش آرا اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان به ترتیب آرا انتخاب و اعلام گردید :اعضای اصلی هیئت مدیره 1- آقای سعید عطارد2 - خانم صدیقه خاکسار3 - خانم نرگس خانی4 - آقای سعید فانی5 - آقای مهبودی اعضای علی البدل هیئت مدیره 1 - خانم مریم امینی2 - آقای امرالله دهقانیاعضای اصلی هیئت بازرسان1 - خانم اقدس زالی پور2 - خانم شیلا تشکر3 - آقای مهدی شجاعیاعضای علی البدل بازرسان :1- خانم مهری جوانمردیدر پایان مجمع راس ساعت 22 به اتمام رسید .


هر گونه فقدان یا کمبود اعتماد به نفسی که در خود احساس می‌کنید فقط توهمی بیش نیست. شما مخلوق با شکوه و بی‌کم و کاست خالقی مهربان و صاحب شعور هستید. شما مقتدرتر از آنید که حتی فکرش را هم بکنید. ( باربارا دی انجلیس )

با آرزوی موفقیت برای تمامی تنوانخواهان (معلولین) ایران

تمامی زمان ها هست +3.5. زمان الان هست یکشنبه, 1 اردیبهشت, 1398 12:14 قبل از ظهر.
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری