عضویت
BaleParvaz.com به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
marjan
چرا ازدواج دو معلول کم؟
3 مهر, 1393 از
حسین سالار!
ازدواج دومعلول با یک نوع معلولیت؟
3 مرداد, 1393 از
fatemeh rahmani
آیا معلولیت تاثیری در اعتقادات مذهبی شما د
1 مرداد, 1393 از
Copyright © 1391 - 1396 BALEPARVAZ.COM Enterprises Ltd
طراح و پشتیبان : محمد حیدری